PhD Alumni:
1.
Wen-Chih Peng 彭文志
2.
Jen-Chan Liu 劉震昌
3.
Chang-Hung Lee 李昌鴻
4.
Cheng-Yue Chang 張正岳
5.
Cheng-Ru Lin 林正儒
6.
Hung-Yu Kao 高宏宇
7.
Chih-Lin Hu 胡誌麟
8.
Jin-Long Huang 黃俊龍
9.
Wei-Guang Teng 鄧維光
10.
Chia-Chen Kuo 郭家禎
11.
Ching-Huang Yun 雲晴煌
12.
Xin-Mao Huang 黃信貿
13.
Ming-Jih Hsieh 謝明志
14.
Bi-Ru Dai 戴碧如
15.
Kun-Ta Chuang 莊坤達
16.
Wei-Ta Chen 陳威達
17.
Hao-Ping Hung 洪顥賓
18.
Shin-Hsiang Lo 羅仕翔
19.
Ken-Hao Liu 劉根豪
20.
Chien-Chin Chen 陳建錦
21.
Jian-Chih Ou 歐建志
22.
Chih-Ming Hsu 許志銘
23.
Hung-Leng Chen 陳泓稜
24.
Chung-Hua Chu 朱中華
25.
Hsiao-Ping Tsai 蔡曉萍
26.
Mi-Yen Yeh 葉彌妍
27.
Shan-Hung Wu 吳尚鴻
28.
Yi-Hong Chu 朱怡虹
29.
Jen-Wei Huang 黃仁暐
30.
Jen-Hao Hsiao 蕭人豪
31.
Chi-Yao Tseng 曾祺堯
32.
Chih-Hua Tai 戴志華
33.
Keng-Pei Lin 林耕霈
34.
Chi-Jen Wu 吳齊人
35.
Hui-Ru Wu 吳蕙如
36.
Yu-Chieh Lin 林與絜
37.
Chiang-Chi Liao 廖強棋
38.
Chi-Ya Shen 沈之涯