Ph.D Graduates
Wen-Chih Peng
^
(1997/9~2001/9)
Jen-Chan Liu
B_
(1998/9~2002/1)
Chang-Hung Lee
E
(1997/9~2002/1)
Cheng-Yue Chang
i
(1996/9~1998/6, 1998/9~2002/9)
Cheng-Ru Lin
L
(1999/9~2000/6, 2000/9~2003/7)
Hung-Yu Kao
t
(1999/9~2003/7)
Chih-Lin Hu
Jx
(1999/9~2003/7)
Jin-Long Huang
Ts
(1999/9~2003/7)
Wei-Guang Teng
H
(1998/9~1999/6, 1999/9~2004/6)
Chia-Chen Kuo
a
(1997/9~1998/6, 1998/9~2004/6)
Ching-Huang Yun

(1997/9~1998/6, 1998/9~2005/1)
Xin-Mao Huang
HT
(1996/9~1998/6, 1998/9~2005/6)
Ming-Jih Hsieh
©
(1999/9~2000/6, 2000/9~2006/1)
Bi-Ru Dai
Ѧp

(2000/9~2001/6, 2001/9~2006/1)
Kun-Ta Chuang
[F

(2000/9~2001/6, 2001/9~2006~6)
Wei-Ta Chen
¹F
(2001/9~2002/6, 2002/9~2006/10)
Hao-Ping Hung
xV

(2001/9~2002/6, 2002/9~2007/1)
Shin-Hsiang Lo
ùK
(1997/9~1998/6, 1998/9~2007/6)
Ken-Hao Liu

(2001/9~2002/6, 2002/9~2007/6)
Chien-Chin Chen
A

(2003/9~2007/6)
Jian-Chih Ou
ګا

(2000/9~2001/6, 2001/9~2008/1)
Chih-Ming Hsu

(2001/9~2002/6, 2002/9~2008/1)
Hung-Leng Chen
lW
(2002/9~2003/6, 2003/9~2008/6)
Chung-Hua Chu

(2004/9~2008/10)
Hsiao-Ping Tsai

(1998/9~2009/1)
Mi-Yen Yeh

(2002/9~2003/6, 2003/9~2009/1)
Shan-Hung Wu
d|E
(2005/9~2009/1)
Yi-Hong Chu
ɭi
(2002/9~2003/6, 2003/9~2009/6)
Jen-Wei Huang

(2002/9~2003/6, 2003/9~2009/6)
Jen-Hao Hsiao
H
(2004/9~2010/1)
Chi-Yao Tseng
R

(2004/9~2005/6, 2005/9~2010/6)
Chih-Hua Tai
ӵ
(2003/9~2004/6, 2004/9~2011/6)
Keng-Pei Lin
L
(2005/9~2006/6, 2006/9~2011/6)
Chi-Jen Wu
dH
(2007/9~2012/6)
Hui-Ru Wu
dp
(2004/9~2013/6)
Yu-Chieh Lin
LP
(2005/9~2006/6, 2006/9~2013/6)
Chiang-Chi Liao
j
(2007/9~2013/6)
Chih-Ya Shen
HP
(2007/9~2013/6)
Kuan-Ting Lai
a
(2009/9~2015/2)
Yu-Fen Chen
ɪ
(2001/9~2002/6, 2002/9~2015/6)
Hong-Han Shuai
ӧ
(2007/9~2009/6, 2010/9~2015/6)
Wei-Liang Shen
H¨}
(2011/9~2015/6)
Su-Chen Lin
Ls
(2006/9~2007/6,2007/9~2016/6)
Chun-Chieh Chen
T
(2009/2~2016/6)
Heng-Yu Chi
ڬR
(2008/9~2010/6, 2011/9~2016/6)
Master Graduates
I-Yuan Lin
LqW
(1996/9~1998/6)
Wen-Jen Lu

(1996/9~1998/6)
Kuo-Hsiang Ma

(1998/9~2000/6)
Bo-Han Huang
f
(1998/9~2000/6)
Wen-Tsai Liao
]
(1998/9~2000/6)
Pin Ting
Bl
(1999/9~2001/6)
Pei-Hsin Wu
dتY
(1999/9~2001/6)
Chen-Ming Chao
F
(1999/9~2001/6)
Chi-Chun Lin
Lm
(2000/9~2002/6)
Jung-Lee Hsiao
_
(2001/9~2003/6)
Ruting Yang
@
(2001/9~2003/6)
Wei-Hao Syu
}E
(2002/9~2004/6)
Ya-Hui Lin
Lf
(2002/9~2005/6)
Chi-Chia Lin
L
(2003/9~2005/6)
Yi-Yao Lee
к
(2003/9~2005/6)
Wei-Chuan Liu
Bv

(2003/9~2005/6)
Yi-Ling Chen
D
(2003/9~2005/6)
Wen-Chih Yang
ŧ
(2003/9~2005/6)
Wei-Feng Huang
p
(2003/9~2005/6)
Jeng-Han Hsieh
¬F
(2003/9~2006/2)
Kai-Shin Chen
͵

(2004/9~2006/6)
Ying-Hsiang Wen
ŭ^

(2004/9~2006/6)
Hona Ou
ڹD
(2004/9~2006/6)
Yu-Hsuang Cheng
G_
(2004/9~2006/6)
Howard Lin
Lg

(2004/9~2006/6)
Tien Hann Lee
Ѻ~
(2005/9~2007/2)
Wan-Yu Weng
`
(2005/2~2007/2)
Yu Hsuan Chang

(2005/2~2007/2)
Po-Han Chen
B
(2005/9~2007/6)
Chih-Yu Lai

(2005/9~2007/6)
Lung-Tsai Lin
L]
(2005/9~2007/6)
Shang-Lun Ting
BW
(2005/9~2007/6)
Pin-Chieh Sung
~e
(2006/9~2008/6)
Ya-Lan Pan
ﶮP
(2006/9~2008/6)
Ron-Guo Tzeng
a
(2006/9~2008/6)
Chen-Chien Lin
L
(2006/9~2009/1)
Shang-An_Tsai
|w
(2007/9~2009/6)
Jun-Wei_Su
ĬT
(2007/9~2009/6)
Yun-Hui_Hung
x
(2008/9~2010/6)
Yi-Chun_Chen
ɧg
(2008/9~2010/6)
Chien-Ray_Kung
ǫط
(2008/9~2010/6)
I-Chun_Liu
Bɧg
(2009/2~2010/6)
Tze-Yu_Chen
h
(2009/9~2011/6)
Peng-Jui_Tseng
P
(2009/9~2011/6)
Yu-Jen_Chen
\
(2009/9~2011/6)
Li-Yu_Tang
ߦt
(2009/9~2012/6)
Ping-Han_Soh
Ĭ
(2010/9~2012/6)
Yo-Wei_Chu

(2010/9~2012/6)
Shih-Han_Lin
Lh[
(2010/9~2012/6)
Kuan-Wei_Lee
an
(2010/9~2013/2)
Chih-Chun_Chan
ⴼv
(2011/9~2013/6)
Shu-Bo_Chao

(2011/9~2013/6)
Ming-Hao_Yang
q
(2011/9~2013/6)
Yi-Ling_Lin
LɧD
(2011/9~2013/6)
Shou-Chieh_Chao
u
(2012/9~2014/6)
Ya-Ting_Hu
J@
(2012/9~2014/6)
Kang-Lin_Wang
dL
(2013/2~2014/6)
Pei-Ling_Chen
rD
(2013/2~2014/6)
Yu-Lin_Chien
²͵Y
(2013/2~2015/2)
Hui-Tang_Chang
if
(2013/9~2015/6)
Pei-Lun_Liao
K
(2013/9~2015/9)
Jung-En_Wang
a
(2012/9~2016/2)
Fan-Hsi_Wang
Z
(2013/9~2016/2)


(2014/9~2016/2)
Kuo-Feng_Hsu
}p
(2014/9~2016/6)
Chia-Lun_Wu

(2014/9~2016/6)
Han-Ching_Ou
ڿC
(2014/9~2016/6)